Kominické práce - Kominictví - Kominík Súdek Bojkovice

Kominické práce

SúdekKominík pro Váš komín !

Vítejte na našich stránkách Kominictví SÚDEK. Jsme rodinná firma s více než dvacetiletou tradicí v oboru kominictví. Zabýváme se kompletním servisem, zajišťující bezproblémový a bezpečný provoz všech odtahů spalin od spotřebičů na jakékoliv druhy paliv. Provádíme revize a pravidelné čištění a kontroly komínů, opravy stávajících komínových těles i montáže nových komínových systémů. Pravidelně se zúčastňujeme odborných školení firmy SCHIEDEL, JEREMIAS, RICOM gas atd.


Provádíme následující kominické práce:

 • Revize a kontroly spalinových cest dle zákona 320/2015 Sb. (prováděcí vyhláška 34/2016) s vypracováním písemné zprávy dle vzoru (příloha č. 4 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.)
 • Revize spalinových cest, které se provádí:
 • a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
 • b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
 • c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty
 • d) před výměnou spotřebiče paliv s vyjímkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty.
 • e) po komínovém požáru
 • f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.
 • Čištění a kontroly spalinových cest se provádí:
 • ve lhůtách stanovených dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 34/2016 Sb, zpravidla periodicky 1x ročně

  

    Dále provádíme tyto práce:

 • Tepelně technické návrhy komínů v programu PROTECH (od roku 2016 nedílná součást Revizní zprávy)
 • kontroly komínů a kouřovodů inspekční komínovou kamerou s možností záznamu
 • orientační měření kom. tahu a účinnosti spalovaní moderními přístroji TESTO
 • poradenskou činnost při výstavbě nových komínových těles
 • rekonstrukce komínových průduchů vložkováním ( nerez, plast )
 • opravy a rekonstrukce stávajících komínových těles
 • montáže a výstavby nových komínových systémů
 • zajišťujeme frézování stávajících kom. průduchů před vložkováním

 

 

 

Obrázek Kominík

 

Děkujeme za vaší návštěvu.
Pro objednání služeb nás prosím Kontaktujte !

 

Odkazy:  Výměna odkazů | Ekotop - krby